Ready for College

Ready for College Informational Session

10/20/2015  ~~  6 -8 PM

Doors Open: 5.30 PM  ~~  All Ages Welcome

Chicago, Chicago Cook Workforce Partnership, college information, Copernicus Center, CPS, education counseling, PAA, polskie imprezy, ready for college, WydarzeniaFree event 

The Career Center of the Polish American Association invites you to attend a free Information Session:
Ready for College
The presentation will be conducted by a Polish speaking counselor from Chicago Public Schools.

It will cover the following topics:

  • Requirements and deadlines
  • Community college vs. University
  • Priorities in choosing school based on availability of majors
  • Transfer credits between colleges
  • Forms of financial aid (scholarships, loans)

The session will take place on Tuesday, October 20, 2015 at 6:00 pm at the Copernicus Center located at 5216 W. Lawrence.


 

Opis Wydarzenia:

Centrum Kariery Związku Polsko-Amerykańskiego zaprasza Państwo do wzięcia udziału w tej darmowej, informacyjnej sesji, zatytułowanej: Gotów na studia.

Prezentacja zostanie przeprowadzona przez polskojęzycznego doradcę z Chicago Public Schools.

Prezentacja będzie zawierać następujące tematy:

  •  Wymagania oraz terminy
  •  Community college vs. Uniwersytet
  •  priorytety związane z wyborem szkoły, ze względu na dostępność kierunków.
  •  transferowanie kredytów, zaliczeń oraz klas z jednej szkoły do drugiej.
  •  formy pomocy finansowej (stypendia, pożyczki.

Sesja odbędzie się we wtorek, 20 października o 6pm w Copernicus Center, mieszczącym się przy 5216 W. Lawrence Ave.

For more information about this event please call 773-282-1122 ext. 414

Polish American Association (PAA) Website

This session is sponsored by the Chicago Cook Workforce Partnership and by the Copernicus Foundation. Equal opportunity Employer/Program

 
Public Service Announcement  PAA, Polish American Association, Career help by the PAA
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.