Health Expo 4-6-2014

Health Expo

ZDROWA NIEDZIELA

Sun, April 6, 12pm – 5pm ~~~ Copernicus Center Annex

Przyjdź, zobacz, spróbuj!

Health Expo Chicago Copernicus CenterPoznasz czynniki decydujące o jakości Twojego zdrowia. Czynniki, na które masz wpływ podejmując codzienne decyzje.

W trakcie programu przewidujemy bezpłatne:

– pomiar ciśnienia tętniczego krwi

– pomiar cukru we krwi*

– pomiar poziomu cholesterolu*

* – dla poprawności wyniku zalecamy przyjść na czczo

– degustacja przysmaków w 100% roślinnych

– masaż

– obliczanie BMI

– obliczanie wieku biologicznego

– konsultacje z instruktorem fitness

– konsultacje z lekarzem

– pakiet informacyjny

Dodatkowo oferujemy stoisko z bogatą literaturą w zakresie zdrowia i inną.

Badania naukowe wykazują, że nie geny i nie środowisko, ale nasze codzienne nawyki mają największy wpływ na to jak długo będziemy żyli i jaka będzie jakość naszego życia.

Dodatkowe informacje: 630.639.3431

Facebook Event link to RSVP: https://www.facebook.com/events/638223536230912/

During the program, expect free:

– Measurement of blood pressure

– Measurement of blood sugar *

– Measurement of cholesterol levels *

* – For the correctness of the result we recommend you come on an empty stomach

– Tasting delicacies in 100% vegetable

– massage

– BMI calculation

– Calculation of biological age

– Consultations with fitness instructor

– Consultation with a doctor

– Information package

In addition, we will provide rich literature on health and another important information.

Research shows that not genes and the environment, but our daily habits have the greatest impact on how long we will live and what will be the quality of our lives.

♥The Copernicus Foundation is proud to provide underwriting through the use of the Copernicus Center facilities for this event.♥

Sharing Info
Health Expo – ZDROWA NIEDZIELA, 4-6-2014

Copernicus Center, 5216 W Lawrence Ave, Chicago >>
https://copernicuscenter.org/health-expo-4-6-2014

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.