Dni poradnictwa ZUS

Dni poradnictwa ZUS

5-7 października 2013

Annex, Copernicus

Dni poradnictwa ZUS w Chicago dla ubiegających się o emeryturę z Polski i z USA.

  1. ++ Sobota 5 października 2013 r., Parafia Św. Trójcy, 1118 N Noble Street, Chicago, IL 60642, Odbędzie się jedno spotkanie w godz. 2 p.m. – 6 p.m.
  2. Niedziela 6 października 2013 r., Copernicus Center AnnexOdbędą się dwa spotkania. Pierwsze w godz. 10 a.m. – 2 p.m., drugie w godz. 3 p.m. – 7 p.m.
  3. Poniedziałek 7 października 2013 r., Copernicus Center AnnexOdbędzie się jedno spotkanie, w godz. 3 p.m. – 7 p.m.

Con Gen of Poland in ChicagoKonsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach 5-7 października 2013 r. odbędą się cztery spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w sprawie ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Polską a USA w 2008 r.
Eksperci z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS wyjaśnią:

  • rodzaju polskich świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunków ich uzyskania
  •  procedury postępowania o polskie świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem przepisów umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA
  •  zasad wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom zamieszkałym w USA
  •  zasad dostępu do indywidualnych kont w ZUS przez Internet (pue.zus.pl)
  •  nowych sposobów komunikacji z ZUS (Internet, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej)

Spotkania przebiegną w następujący sposób: najpierw eksperci ZUS dokonają prezentacji dla wszystkich uczestników. Następnie będzie możliwe uzyskanie konsultacji w trybie indywidualnym.

Ważne: nie prowadzimy zapisów, chętni będą wpuszczani wg kolejności przyjścia na spotkanie, nie możemy zagwarantować udziału wszystkim zgłaszającym się.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
Telefon: +1 (312) 337 8166, faks: +1 (312) 337 7476

Konsulat RP w Chicago: Facebook, Twitter

Venue:  Copernicus Center, Annex
Address:  5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630
This URL:  https://copernicuscenter.org/dni-poradnictwa-zus/

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.