Directions & Parking

Public Transportation

The Copernicus Center is easily accessible by public transportation. The Lawrence Avenue bus #81 stops in front of the building. CTA and PACE buses stop at the CTA Jefferson Park Terminal, located just two blocks northwest of the Center. METRA (Union Pacific/Northwest Line) and CTA Blue Line trains both stop at “Jefferson Park.”

Do Copernicus Center łatwo jest dotrzeć przez transport publiczny. Autobus Lawrence Avenue (#81) zatrzymuję się przed samym budynkiem. Przystanki autobusowe CTA i PACE znajdują się przy terminale Jefferson Park CTA. Pociągi METRA (linia Union Pacific/Northwest Line) oraz kolejki CTA Blue Line również zatrzymują się przy stacji “Jefferson Park.”

Driving Directions – Wskazówki Drogowe

The Copernicus Center is located on the Northwest side of Chicago at 5216 West Lawrence Avenue, one block east of Milwaukee Avenue, and two blocks west of the Kennedy Expressway (I-90), Exit 84. 

Copernicus Center znajduje się na północnozachodniej stronie w Chicago. Nasz adres to 5216 West Lawrence Avenue, jedna przecznica na wschód od Milwaukee Avenue oraz dwie przecznice na zachód od autostrady I-90 (Kennery Expressway exit. 84)Enlarge

Parking Map
Copernicus Center: 5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630

Copernicus Center | Chicago | Parking